Spektrum Nedir? Merhaba! Spektrum’un Adı Nereden Geliyor?

Photo by Dobromir Hristov from Pexels

Spektrum sayısız çeşitliliği olan şeylerin genelini aktarmak için kullanılan bir terimdir. Örneğin renk spektrumu vardır, renkler sayısız çeşitliliğe sahiptirler. Otizm konusu içerisinde spektrum kelimesi bir çok insan için kafa karıştırıcıdır. Genel bir yanılgı olarak insanlar spektrumu, bir ucunda ‘’az otistik’’ diğer ucunda ‘’çok otistik’’ yazan dümdüz bir çizgi olarak düşünürler fakat bu bir çok sebepten ötürü oldukça yanlıştır.
Otizmin azı veya çoğu, ağırı veya hafifi olamaz. Otizm kriterlerine uyan ve otistik olarak tanımlanabilecek herkes aynı miktarda otistiktir. ‘’E ama bazı otistikler…’’ diye cümleye başlayıp bu söylenilene çıkıştığınızı duyar gibiyim o nedenle neden durumun böyle olduğunu da açıklayacağım.

Çoğu zaman spektrum ile tanımlanan şeylerin az, çok gibi değerleri yoktur. Renklerden hiç birine ‘’az renk/ çok renk’’ veya ‘’ağır renk/ hafif renk’’ denilemez. Bazı renkleri diğerlerinden ‘’daha renkli’’ olarak algılayabiliriz ama bu gene de o renklerin renk olma değerini değiştirmez.

Otizmin bir spektrum olma sebebi otizm özelliklerinin tek tek farklılık göstermesinden kaynaklıdır. Örneğin otizmdeki duyusal işleme farklılıkları duyulara karşı fazla hassas olma (hipersensitivite) ve az hassas olma (hiposensitivite) şeklinde görülebilir. Kişinin hassasiyet seviyesi gün içinde ve zaman zaman da değişken olabilir. Neredeyse bütün otizm özelliklerinin bu şekilde (az, çok gibi) kendini gösteriyor olması, otistik insanlarda otizm özelliklerinin kombinasyonlarının bir çok şekilde görülebileceği ve otistik insanların otizmi çeşitli şekillerde farklı biçimde tecrübe ediyor olduğu anlamına gelir.
Otizm bir spektrumdur çünkü otizmin kendisi bir spektrumdur. Otizmin spektrum olması otistik insanların azdan çoğa çeşitli miktarda bir otistikliğe sahip olmasından değil, çok çeşitli bir otizm özelliği kombinasyonuna sahip olabilmelerindendir.

Kendimize Merhaba! Spektrum ismini almış olma sebebimiz otizm ile alakalı mümkün olduğunca çok çeşitli konulara değinmeyi amaçlamamızdır. Ekibimizde birden fazla otistik olduğundan otizmin çeşitli tecrübelerini içimizde barındırıyoruz. Otizme birden fazla bakış açısı sağlıyoruz ve mümkün olduğunca çok çeşitli otizm tecrübelerini öğrenmeye ve aktarmaya çalışıyoruz.


 
Çizim kaynak // https://the-art-of-autism.com/understanding-the-spectrum-a-comic-strip-explanation/

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkında yorum “Spektrum Nedir? Merhaba! Spektrum’un Adı Nereden Geliyor?”