Spektrum

Spektrum (İng : Spectrum) ya da tayf, renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da diğer fiziksel gerçeklerin, belli bir değer kümesi ile sınırlanmadan birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz değişmesi durumudur. Spektrum kelimesi otizm konusu içerisinde, otizm özelliklerinin çok çeşitli şekilde farklılık gösterebilmesi anlamına gelir.

« Back to Glossary Index