Duyusal İşleme Farklılıkları

« Back to Glossary Index

Duyusal işleme farklılıkları (İng : Sensory Processing Differences), beynin çevreden aldığı duyusal verileri işleme biçimindeki farklılıklardır. Duyusal işleme farklılıkları olan kişiler duyulara karşı aşırı fazla hassas veya aşırı az hassas olabilirler. 

« Back to Glossary Index