#OtizmİçinKırmızıyıSeçin Hareketinin Amacı Nedir?

crop woman with stickers on face
Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Senelerce otizm alistiklerin, otistik olmayanların, algılayışı ile algılanıp, sonrasında alistik iletişim biçimiyle diğer alistiklere aktarıldığı için otizmle ilgili kampanyalar da yanlış bilgilerle ve sağlamcı tutumlarla doluydu.

Otizm “oğlan çocuk hastalığı”, “asla anlaşılamayacak bir durum”, “asla çözülemeyecek bir puzzle” olarak bize anlatıldı. Oğlan çocuklarını temsil amaçlı mavi, otizmin ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu temsil için ise puzzle birleştirildi ve bu yüzden her sene etraf mavi puzzlelarla donatıldı.

Fakat şimdi ise otistikler korkularını kenara bırakıp dünyaya otistik olarak açılma ve otizm hakkında konuşma cesaretini gösteriyor.

Bu konuşma cesaretinin sonucu olarak da yabancı ülkelerde #RedInstead, bizim yorumlamamızla birlikte ise #OtizmİçinKırmızıyıSeçin hareketi ortaya çıktı.

Peki bu hareketin amacı nedir, bu hareketi neden destekleyelim ve bu hareketin diğer hareketlerden farkı nedir?

Bu harekette:

1- Otistik Kadınların Varlığına dikkat çekilir

Senelerce otizm bir “oğlan çocuğu hastalığı” olarak anlatıldığı için otistik kadınlar kenara atıldılar ve hatta otistik olduğunu söylediklerinde yalancılıkla suçlandılar.
Aynı zamanda yalnızca otistik oğlan çocuklarının önemsenmesi otistik kadınların deneyimlediği ama otistik erkeklerin deneyimlemediği problemleri konuşmayı geciktirdi.
Bu sebepten ötürü otizme mavi ışık yakmayı, erkeklerin merkeze konulup kadınların susturulduğu bir otizm anlayışını reddediyoruz.

#OtizmİçinKırmızıyıSeçin hareketiyle otistik kadınların varlığına dikkat çekiyoruz.

2- Alistikler değil otistikler merkeze alınır

Senelerdir otizm farkındalık kampanyalarının amacı alistiklerin nörotipikleri anlamasını ve istismar etmemesini sağlamak oldu. Bu her ne kadar gayet mantıklı ve anlaşılır bir istek olsa da bu amaca ulaşmak için genellikle otistikleri acındırma ve otizmi korkulacak bir şey gibi gösterme yolu izlendi.

Biz bu anlayışa karşı çıkıyoruz.

Bizler otistikleri acındırmak yerine onları kendilerini sevmeye tevşik etmek, otizmi korkutucu göstermek yerine hayatın sıradan bir çeşitliliği olarak göstermek istiyoruz.

Bizler otizm gününde çeşitliliğimizi kutlamak ve kendimiz konuşmak istiyoruz, alistikleri iyi hissettirecek etkinlikler yapmak değil.

Bizler otistiklerin iyiliğindense alistiklerin narin duygularını merkeze alan anlayışa karşı çıkıyoruz.

Alistikleri geri plana atıp, bu sefer otistikleri merkeze almak istiyoruz.

3- Bu Hareket Trans+ Kapsayıcıdır

Daha önceden yalnızca oğlan çocuklarında olan bir durum olarak görüldüğü için otistiklerin kişisel deneyimlerine ve kimliklerine verilen önem çok daha azdı.
Şimdi ise otizmin her yaştan, her cinsiyetten insanı etkileyebileceğini anladıkça, otistiklerin yetişkin olarak kimliklerine daha fazla değer verilmeye başlanmasını umuyoruz.
Trans+ otistikler vardır ve trans+ deneyimli otistikler başka grupların deneyimlemeyeceği sıkıntılarla karşılaşabilir.
Örneğin alistik bir trans kişi sürekli bilişsel yeterliliğinin sorgulanmasına maruz kalmazken, otistik trans bir kişi sürekli sorgulanmaya, çocuk gibi davranılmaya ve sırf otistik oldukları için trans uyum süreçlerinin ellerinden alınmasıyla karşılaşabilirler.
Bu sebepten ötürü #OtizmiİçinKırmızıyıSeçin hareketi trans otistiklerin problemlerini ciddiye alır ve onları stereotipik oğlan çocuğu kategorisinde değerlendirilmeye zorlamaz.

4- Bu harekette otistiklerin kendilerini sevmesi teşvik edilir

Bu hareketin amacı alistiklerin bizi sevmesini sağlamak değil, otistiklerin kendisini sevmesinin zorlaştırılmadığı bir dünya yaratmaktır.
Bunu başarmak için otistiklerin seslerine önem verilir, otizmle ilgili zararlı yanlış bilgiler ortadan kaldırılmaya çalışılır ve her otistiğin biricik olduğu anlatılır.
Otistik çocukların, yetişkinlerin, kadınların, erkeklerin, kişilerin fikirlerine değer verilir.
Otistiklerin değerli oldukları ve eksik olmadıkları anlatılır.

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir