Komorbidite

Komorbidite ya da komorbid (İng : Comorbidity), tıpta bir veya daha fazla bozukluk veya hastalığın temel hastalığa veya bozukluğa ek olarak aynı zamanda görülmesi durumudur. Türkçe’deki karşılığı Eşlik Eden Hastalıktır.

« Back to Glossary Index