Duyusal Aşırı Yüklenme

Duyusal aşırı yükleme (İng : Sensory Overload), duyusal işleme farklılıkları olan kişilerde, duyuların fazla uyarılması sonucu kişinin rahatsızlık hissettiği durumdur. 

« Back to Glossary Index