Büyük Şaka: Otizm Bilimi ve Otistik Kafirlik // Çeviri

1500'lerde yaşamış kartograf Bartolomeu Velho'nun Dünya merkezli evren modeli çizimi
Görsel:  Bartolomeu Velhomade’nin Dünya merkezli evren çizimi

Pek çok modern otizm terapisti ve bilim insanının Rönesans dönemi Katolik kilisesi ile ortak noktası nedir? Her ikisi de sahip oldukları muazzam gücü kullanarak gerçeği bastırmakta başarılı oldular. Otizm tartışmasını erteleyelim ve önce kilisenin alçakça eylemlerine odaklanalım.

Heliosantrizm, güneşin evrenin merkezi olduğu, dünyanın güneşin etrafında dolaştığı ve kendi ekseni etrafında döndüğü görüşüdür. Bu, günümüzde çok az kişi dışında herkes tarafından kabul edilen kanıtlanmış bir gerçektir. Ancak Rönesans döneminde bu görüş gerçek anlamda bir din savaşına yol açmıştır.

Güneş merkezli teoriyi öneren ilk bilim insanı Nicolas Copernicus’tur (1473-1543)1. Katolik kilisesi, güneşin dünyanın etrafında hareket ettiğine dair inançlarına ters düştüğü için bu fikre şiddetle karşı çıkmıştır.

Kopernik’in teorisi Johannes Kepler (1571-1630) ve Galileo Galilei (1564-1642) gibi kendinden sonraki bilim insanlarının hayal gücünü ele geçirdi. Bu bilim insanlarının çalışmaları sayesinde güneş merkezcilik lehine ikna edici kanıtlar ortaya çıkmaya başladı.

Galileo 1609 yılında teleskopu icat etti ve teleskop aracılığıyla gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü doğruladı. Bulgularını kamuoyu önünde tartıştı ve 1632’de konuyla ilgili olarak İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog adlı bir kitap yayınladı.

Kilise  Galileo’nun üzerine sert bir şekilde baskı kurdu2. Kafirlik ya da dine aykırı bir eylemde bulunduğu iddia edildi. 1616’da Engizisyon mahkemesine çıkarıldı. Bilim geçmişi olmayan teologlardan oluşan bir komite güneş merkezciliği reddetti.

Galileo’ya tehlikeli doktrinini yaymayı durdurması emredildi. Buna uymayınca, 1633 yılında bir yargılamaya tabi tutuldu. Bu onun şevkini kırdı. Bilimi hakkında konuşmamayı kabul etti ve hayatının geri kalanını ev hapsinde geçirdi.

Kilisenin Galileo’ya yaptığı muameleden dolayı pişmanlık duyması ve onun bulgularını kabul etmesi için 300 yıl daha geçmesi gerekmiştir3.

Kilise neden bu şekilde davrandı? Bunun başlıca nedeni sahip oldukları muazzam güce tutunmaktı4. Bilimin kitlelere aşıladıkları her şeyi yıkması büyük bir varoluşsal tehdit oluşturuyordu. İnsanların ideolojilerine karşı ayaklanacağından ve kendilerini önemsiz hale getireceğinden korkuyorlardı.

Şaibeli Otizm Bilimi

Otizmin bu makaledeki yeri nedir?

Kilisenin yerine otizm araştırmacılarından oluşan etkili bir grubu koyun. Bu grup, şaibeli bilim yoluyla, son birkaç on yılda, konuşamayan otistik insanların düşünme yeteneğinden yoksun olduğu doktrinini yaymıştır5.

Bunun mutlak gerçek olduğunu düşünen terapist lejyonları, benim gibi otistik insanları her türlü aşağılamaya maruz bırakıyor6, bunların başında da anlamlı bir eğitimin reddedilmesi geliyor7. Tıpkı Galileo’ya zulmeden din adamları gibi.

Bu faziletsiz ağlar, duruşlarını çürüten bilimi acımasızca ezdi8. Benim gibi, eylemleri çürük temellerini tehdit eden öz savunucuların seslerini susturdu9 (Sara, 2019-2).

Tarih bize geçmişteki hatalardan kaçınmayı öğretmelidir. Umarım insanlığın, konuşamayan otistiklere yapılan büyük haksızlıkları fark etmesi 300 yıl almaz.


Kaynakça

1- Nicolas Copernicus. (n.d.). Britannica. https://www.britannica.com/biography/Nicolaus-Copernicus

2- The Trial of Galileo, (n.d.). Famous Trials. https://www.famous-trials.com/galileotrial/1014-home

3- Galileo is Accused of Heresy. (n.d.). History. https://www.history.com/this-day-in-history/galileo-is-accused-of-heresy

4- Science and the Catholic Church. (n.d.). https://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_the_Catholic_Church

5- Sara, Michelle. (2019-1). Logical Fallacies in the Facilitated Communication Debate. Neuroclastic, https://neuroclastic.com/logical-fallacies/

6- #StopTheShock: The Judge Rotenberg Center, Torture, and How We can Stop It. (n.d.). Autistic Self Advocacy Network. https://autisticadvocacy.org/actioncenter/issues/school/climate/jrc/

7-The US Education System is Failing Non Speaking Autistic People. (2017). Medium. https://link.medium.com/bqLa3YRpmpb

8- Jaswal, Wayne, and Golino. (2020). Eye Tracking Reveals Agency in Assisted Autistic Communication. Nature Scientific Reports, https://www.nature.com/articles/s41598-020-64553-9

9- Sara, Michelle. (2019-2). FC, RPM, and How Wikipedia Became Complicit in Silencing Non-speaking Autistics. Neuroclastic. https://neuroclastic.com/fc-rpm-and-how-wikipedia-became-complicit-in-silencing-non-speaking-autistics/

Orijinal yazı: https://neuroclastic.com/the-big-gag-autism-science-and-autistic-heresy/

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir