Hazan Özturan

Otistik. Yazar ve en önemlisi şef editör.